Pribatutasun

politika

Ohar honen bidez, Fisioterapia Roteta-k webguneko erabiltzaileei datu pertsonalak babesteko politikari buruzko informazioa ematen die, haiek libreki eta borondatez erabaki dezaten bertan eska dakizkiekeen datu pertsonalak eman nahi dituzten edo ez.

Fisioterapia Roteta-k Datuen Babeste Politika eguneratua izatearen konpromisoa hartzen du, lege nahiz jurisprudentzian gerta daitezkeen aldaketen arabera. Aldaketa horiek webgune honetan argitaratuak izango dira, erabiltzaileari horiek irakurtzeko beharrezko baliabideak erraztuz. Nolanahi ere, erabiltzaileekiko harremana webgunera artzen den une bertan aurreikusten diren arauen araberakoa izango da.

1. Tratamendu Arduraduna

Bildutako datu pertsonalak Fisioterapia Roteta-ren tratamendu objektu izango dira, haren helbide fiskala ondorengoa izanik: Mitxelena kalea 67, 20800 Zarautz (Gipuzkoa).

Erabiltzaileak bere borondatez informazio pertsonala eman ahal izango digu, datuak biltzeko formulario bidez edo horretara bideraturiko helbide elektronikoen bidez. Web orri honetako formulario edo posta elektronikoko helbideen bidezko edozein datu pertsonal emateak berekin dakar datu horiek pribatutasun politika honetan adierazten den moduan tratatzea onartu eta baimentzea.

2. Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak.

Zure datu pertsonalen bilketa eta tratamenduaren helburuak ondorengoak dira:

Kontsultei erantzutea eta eskaera edo eskariak.
Eskaera bati buruzko baliabide elektronikoen bidezko informazioa.

3. Legitimazioa.

Aipaturiko tratamenduak legitimatzen dituzten oinarri juridikoak erabiltzailearen adostasuna eta Fisioterapia Roteta-ren interes legitimoa dira, zerbitzu onena emateko.

4. Hartzaileen datu pertsonalak.

Datuak ez zaizkie hirugarrenei erraztuko, legeak hala agintzen ez badu.

5. Interesdunen eskubideak.

Erabiltzaileek beren datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea dute, bai eta haien tratamendua mugatzeko edo horren aurka egiteko, datuen eramangarritasunerako, soilik datuen tratamendu automatizatuan oinarritutako erabakien xede ez izateko, emandako baimena ezeztatzeko eta kontrol-agintaritzei erreklamazioak aurkezteko ere.

Erabiltzaileek beren eskubideak baliatu ahal izango dituzte, bai eta beren datu pertsonalen tratamenduaren inguruko gai guztiak kontsultatu ere, erakunde arduradunari, Fisioterapia Roteta-ri, zuzenduriko idatzizko eskari baten bitartez, posta elektronikoz ane@fisioterapiaroteta.com helbidera, edo eta posta arruntez ondorengo helbidera: Mitxelena Kalea 67, 20800 Zarautz (Gipuzkoa), bi kasuetan “datu pertsonalak” erreferentziarekin, eta eskabidearekin batera nortasun agiri nazionalaren edo nortasuna egiaztatzeko balio duen beste agiri ofizial baten kopia aurkeztu beharko da.

Erabiltzaileak, nolanahi ere, emandako datuen egiazkotasunaren gaineko erantzukizuna izango du, Fisioterapia Roteta-k datu faltsuak eman dituzten erabiltzaile guztiak baztertzeko eskubidea izango duelarik, zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzei kalterik egin gabe. Erabiltzailea emandako datu pertsonalen edozein aldaketa jakinaraztearen arduraduna da.

6. Datu pertsonalen kontserbazioa.

Erabiltzailearen datu pertsonalak behar ditugun neurrian soilik biltegiratzen ditugu, datu horiek bildu izanaren arrazoiaren eta tratamenduaren oinarri juridikoaren arabera erabili ahal izateko. Datu pertsonalak erabiltzailea arduradunari loturik jarraitzen duen bitartean eta arduradunak hauek ezabatzeko, ezerezteko eta/edo mugatzeko eskubidea baliatzen ez duen bitartean mantenduko ditugu.

Kasu horietan, datuak behar bezala blokeatuta mantenduko ditugu, inolako erabilerarik eman gabe, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko nahiz haien tratamenduaren erantzukizun judizial, legal edo kontratuzko motaren bat erator daitekeen bitartean, zeina kontuan hartu beharrekoa den, horretarako, honen berreskurapena beharrezkoa izanik.

7. Segurtasun neurriak.

Fisioterapia Roteta-k indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen datu pertsonalak babesteko segurtasun-mailak hartu ditu, trataturiko informazio motaren arabera, eta eskura dituen beste baliabide eta neurri tekniko batzuk ezarri ditu, emandako datu pertsonalen aldatzea, galtzea tratatzea edo eskuratzea saihesteko. Fisioterapia Roteta-k dagozkion segurtasun-neurriak hartu dituela bermatzen du, informazioaren segurtasuna eta zuk Internet bidez bidaltzen dizkiguzun datuen konfidentzialtasuna bermatzeko.